rot-avdrag för måleritjänster

Nu får du upp till 50 000 kr i skatterabatt per person och år. Du behöver bara betala 70% av arbetskostnaden för målning, tapetsering och annat arbete vi gör i din bostad eller sommarstuga. Resten betalar Skatteverket.

En arbetskostnad på 100 000 kr ger en skatterabatt på 30 000 kr, detta gäller per person och år. Få saker är så lämpade för ROT-avdraget som just målning och tapetsering eftersom så mycket som 85-90% av den totala kostnaden kan utgöras av arbete som ger rätt till skattereduktion.

räkneexempel rot-avdrag

Schööns Måleri tar 20 000 kronor inklusive moms för sitt arbete med att måla om i ditt hem. Materialet kostar 3 000 kronor. Den totala kostnaden blir alltså 23 000 kronor.

Med ROT-avdraget betalar du bara 14 000 kronor i arbetskostnad till Schööns Måleri. Den totala renoveringskostnaden med rot-avdraget blir då endast 17 000 kronor inklusive moms.

Småhus, bostadsrätter och sommarstugor

ROT-avdraget gäller både utvändiga och invändiga arbeten på småhus och sommarstugor samt invändiga arbeten i bostadsrätter. Skattereduktionen gäller för individen, inte fastigheten, och kan därför fördelas mellan permanentbostad och fritidshus.

Offert och information

Innan arbetet påbörjas lämnar vi en offert där arbetskostnaden som berättigar till ROT-avdrag är specificerad. Om uppdraget omfattar arbete som inte berättigar till skattereduktion informerar vi om det. För att undvika att för mycket skattereduktion betalas ut vill vi alltid ha information om det har utförts andra arbeten som berättigar till denna reduktion.

Trygghet och tradition

Hos oss är ni i trygga händer. Schööns Måleri är ett familjeföretag som har målat bostäder och sommarhus sedan 1918. Vi är medlemmar i Måleriföretagen i Sverige och lämnar full garanti på alla arbeten. Samtliga entreprenadarbeten utförs enligt vår miljöpolicy.

Kort fakta om ROTavdrag och måleritjänster

• ROT-avdraget ingår i det som kallas husarbete (ROT-arbete och hushållsarbete). Den som köper husarbete för upp till 100 000 kr inklusive moms betalar bara hälften av arbetskostnaden till entreprenören.

• Den som utför arbetet måste ha F-skattsedel.

• Skattereduktionen är preliminär och det är köparens ansvar att den totala skattereduktionen är maximalt 50 000 kr/person och år och ryms inom den slutliga skatt som ska betalas.

• ROT-avdraget gäller målning, tapetsering, fasadtvätt och annat arbete på villor och sommarstugor samt allt invändigt måleriarbete i bostadsrätter. • Den som söker skattereduktion för ROT-arbete måste vara 18 år, obegränsat skattskyldig i Sverige och äga bostaden.

Mer information om rotavdraget finns på Skatteverket.se

Har ni frågor om rot-avdrag? kontakta oss!

Kontaktpersoner

Sandra Olsson
Projektledare

0709-59 01 30
sandra@schoonsmaleri.se

Håkan Ståhl
Projektledare

0705-54 13 99
hakan@schoonsmaleri.se

Joakim Petersson
Projektledare

0705-93 95 54
Joakim@schoonsmaleri.se

Jan-Inge Jönsson
Projektledare

0708-35 17 99
jan@schoonsmaleri.se