Medlemskap i Svenskt Näringsliv

När Måleriföretagen i Sverige bildades genom fusionen mellan Måleriföretagarna och Målaremästarna beslöts att den nya organisationen skulle bli medlem i Svenskt Näringsliv.

Både fusionen och medlemskapet i Svenskt Näringsliv grundas på behovet av att måleribranschen blir starkare både som röst inom näringslivet men även som arbetsgivarförbund.

SVENSKT NÄRINGSLIV är en företagarrörelse. Dess främsta styrka är att de representerar i stort sett hela näringslivet. Med 60 000 medlemsföretag över hela landet och i praktiskt taget alla branscher.

De anslutna medlemsföretagen är ofta ett litet företag, två av tre medlemsföretag har färre än tio medarbetare.

Medlemsföretag är i första hand, medlem i ett arbetsgivarförbund och/eller i en branschorganisation, som i sin tur är medlem i Svenskt Näringsliv. Måleriföretagen ska ge medlemsföretagen konkret och anpassad service, till exempel rådgivning, omvärldsinformation och utbildning. Vi kommer även arbeta med att påverka politiker och myndigheter i branschspecifika frågor.

www.svensktnaringsliv.se