Malmö Högskolas nya flaggskepp Niagara

Just nu slutför vi måleriarbetet på Malmö Högskolas nya flaggskepp Niagara på Universitetsholmen mitt i Malmö. Byggfirman Thages är vår beställare och Akademiska hus är byggherre.

Niagara byggs som tre huskroppar på fem, sju och elva våningar som knyts samman av ett 25 meter högt atrium. Atriet ska fungera som husets hjärta med servicefunktioner för studenter, kafé, restaurang och väl tilltagna uppehållsytor i direkt anslutning. Byggnaden är ritat av Lundgaard & Tranberg.