färg & design

Hållbarhet för oss innebär att kunna skapa miljöer som håller över tid och som innefattar kvalitativt måleri understött av en hållbar affärsmodell. Vi vill att hållbarhet ska vara en grundläggande och vägledande princip för hela vår verksamhet och innebära att alla våra avdelningar arbetar med kvalitet och att minska vår klimatpåverkan, att vår personal är utbildad och att vi arbetar för att ständigt förbättra vårt arbete. Vi är länken mellan producent och kund/slutkonsument och är i många fall omgiven av företag åt båda håll. Vår hållbarhetsambition är därför att påverka och driva hållbarhetsfrågan i alla företagsled.

Stil & Harmoni

Behöver ni goda råd när det gäller färgsättning står våra erfarna och färgsäkra projektledare till er tjänst. I samarbete med Nordsjö erbjuder vi dessutom hjälp från professionella färgsättare som digitalt färgsätter fasader, trapphus och andra publika utrymmen.

Offentliga miljler

Privatpersoner

Bostadsrättsföreningar

Fastighetsbolag

Dekrationsmålning

Hållbarhet för oss innebär att kunna skapa miljöer som håller över tid och som innefattar kvalitativt måleri understött av en hållbar affärsmodell. Vi vill att hållbarhet ska vara en grundläggande och vägledande princip för hela vår verksamhet och innebära att alla våra avdelningar arbetar med kvalitet och att

Låt oss hjälpa er med Färgsättning

Kontaktpersoner

Sandra Olsson
Projektledare

0709-59 01 30
sandra@schoonsmaleri.se

Håkan Ståhl
Projektledare

0705-54 13 99
hakan@schoonsmaleri.se

Joakim Petersson
Projektledare

0705-93 95 54
Joakim@schoonsmaleri.se

Jan-Inge Jönsson
Projektledare

0708-35 17 99
jan@schoonsmaleri.se