Intervju: JM:s hållbarhetschef om samarbetet som banar vägen för Framtidens Måleri

En förutsättning för att ett projekt som Framtidens Måleri ska gå vägen är att ha likasinnade samarbetspartners.

Ett perfekt exempel på en sådan är vår projektpartner JM. Vi har intervjuat JM:s hållbarhetschef Maria Sandell om samarbetet med Schööns Måleri, JM:s hållbarhetsarbete och varför ett projekt som Framtidens Måleri är viktigt.

JM är en av Nordens ledande projektutvecklare av bostäder och bostadsområden med stort fokus på långsiktiga sådana. Ledorden har sedan länge varit att alla hus ska byggas för att stå i minst hundra år och vara till nytta för de som bor där och för samhället i stort. Långsiktighet avspeglas även på leverantörssamarbeten där JM lägger stor vikt på aspekter så som kvalitet, leveranskapacitet, pris och hållbarhet.

Deras ambition har alltid varit att samarbeta med de bästa leverantörerna vilket de lyckas med genom att utvecklas tillsammans med leverantörerna under lång tid. Hållbarhet är ett också ett viktigt ledord för JM som arbetar med att både hantera kortsiktiga såväl som långsiktiga hållbarhetsfrågor för att ta ett helhetsansvar för verksamhetens påverkan på samhälle och miljö.

Maria, vad är högsta prioritet i JM:s hållbarhetsarbete i dagsläget?

– Vi har idag ett gediget verksamhetssystem som beskriver hur vi ska bygga våra hus. Detta baseras på noggranna utredningar som sedan implementeras i alla våra byggprojekt. På samma vis jobbar vi med hållbarhet. Först testar vi något, exempelvis fossilfria arbetsplatser eller att arbeta med klimatsmart betong. Vi utvärderar utfallet av testet och om vi bestämmer oss för att detta är ett lämpligt sätt att arbeta på så använder vi oss av samma arbetssätt i alla projekt, i alla länder vi verkar i. Men prio ett skulle jag säga är klimatfrågan, det vill säga hur vi kan minska vår klimatpåverkan. Det gör vi genom att bygga lågenergihus och se till att byggprocessen är energieffektiv samt säkerställa att vi gör hållbara inköp genom att Svanen-märka våra byggnader. Vi prioriterar även vårt arbete med att skapa arbetsplatser präglad av mångfald som vi vill ska spegla diversiteten i samhället.

Vad ger ett ökat hållbarhetsfokus er som bolag tror du?

– För oss är hållbarhet en långsiktig överlevnadsfråga vilket vi också har varit medvetna om i flera år. Därför är hållbarhet integrerat i vår affärsidé. Vi upplever också att vårt hållbarhetsfokus gör oss mer relevanta för våra kunder och för samhället i stort vilket ger oss viktiga konkurrensfördelar. JM har alltid prioriterat hållbarhet och främjats av vår ledning vilket har gjort det till en viktig del i hela verksamheten, i alla länder vi verkar i, inte bara i speciella projekt.

Varför tycker JM att ett projekt som Framtidens Måleri är viktigt att stödja?

– Framtidens Måleri är ett jättebra initiativ och vi försöker alltid sträva efter att driva utvecklingsarbetet tillsammans med våra samarbetspartners. Vi är övertygade om att samarbete över verksamhetsgränserna leder till störst nytta, i detta fallet för både oss och Schööns Måleri. Vi ser också att projektet kan leda till att fler branscher blir inspirerade av Schööns Måleri och påbörjar sitt arbete med att minska sin klimatpåverkan. Jag skulle också säga att det är ett viktigt steg i vår egen produktion eftersom projektet går hand i hand med våra ambitioner om att vara nära noll utsläpp år 2030. På så sätt ligger det i vårt intresse eftersom vi behöver beakta klimatpåverkan i vårt scope 3 där uppströmsprocesser innefattas, så som måleri.

Hur skulle ni säga att Schööns Måleri frånskiljer sig från sina konkurrenter?

– Schööns Måleri är det första måleriföretaget med att starta upp en klimatneutral målningsentreprenad. Precis som JM är drivande i utvecklingen i branschen gällande vårt miljöarbete ser vi positivt på när våra samarbetspartners också är drivande i sina kategorier så vi gemensamt kan göra byggbranschen miljövänlig och mer hållbar. Viktiga parametrar är också att kvalitet, utförande, leverans samt att den totala kostnadsbilden kan bibehållas.

Hur snabbt tror du att branschens omställning mot fler klimatneutrala tjänster kommer att ta?

– Jag tror definitivt att det kommer att dyka upp fler och fler klimatneutrala tjänster succesivt dels inom byggsektorn men även inom många andra sektorer. Allt fler verksamheter sätter ambitiösa hållbarhetsmål och anknyter sig till olika färdplaner mot klimatneutralitet, även Sverige som land har mål om att vara klimatneutral till 2045 vilket jag tror kommer att påskynda förloppet.

Vad hoppas ni på att få ut av Framtidens Måleris slutresultat?

– För oss är detta ytterligare ett steg på vägen mot en hållbar omställning och vi hoppas kunna få ut information som ger bättre förutsättningar för att utveckla branschen framåt i rätt riktning. Och självklart hoppas vi på att tjänsten kan påvisa en högre hållbarhetsprestanda samtidigt som den håller samma kvalitet, leveranskapacitet och pris.

Tack Maria och JM för er behjälplighet i vårt klimatneutrala projekt! Vi är helt överens om vikten av långsiktiga partnerskap, vikten av gemensamt utvecklingsarbete och framtidens (och nutidens) behov av fler klimatneutrala tjänster.

Är ni nyfikna och vill höra mer om vårt klimatneutrala måleriprojekt eller frågor om Vinnova-projektet, kontakta då Victor Schöön på victor@schoonsmaleri.se eller 0735-132269.

#Framtidensmåleri #Cirkulärekonomi #Agenda2030 #Klimatneutraltmåleri #LFM30 #Framtidensmåleriärklimatneutral #Schöönsmåleri