Framtidens måleri är här!

Efter flera månaders hårt arbete med Framtidens Måleri lider projektet nu mot sitt slut och vi har ett resultat! Slutrapporten är inskickad till Vinnova och nu väntar en tredjepartsverifiering som ska genomföras av RISE.

Mellan april till november har vi på Schööns Måleri tillsammans med konsultbolaget Godsinlösen Nordic AB (GIAB) genomfört en klimatfotavtrycksberäkning, det vill säga en livscykelanalys, av vår måleritjänst vid nyproduktionsprojekt. Detta projekt med syftet att studera klimatpåverkan från produktion, installation till färdigställd målad yta, har gjorts i samverkan med JM, Volkswagen och Caparol.

Studien baseras på genomsnittsuppgifter för hur utförandet av hur Schööns Måleri utför en måleritjänst i företagsanpassade nyproduktionsprojekt. Genomsnittet har jämförts med ett måleriprojekt för JM som utformades som en pilot för att testa implementeringen av den klimatneutrala måleritjänsten. Beräkningarna baseras på intern data från Schööns Måleri, data från leverantörer och samarbetspartners i kombination med generiska data och emissionsfaktorer från erkända livscykelanalyser, EPD:er, vetenskapliga artiklar och andra offentligt publicerade studier.

Resultatet i denna pilot visar att CO2-utsläppen var 83,7 g CO2 / m2 för det klimatneutrala projektet och 124 g CO2 / m2 för det konventionella projektet. Det visar tydligt att de insatser som gjorts i det klimatneutrala projektet gav resultat. Resultatet tydliggör att det är transport och avfallet som har den största klimat- och miljöpåverkan.
Baserat på denna LCA studie har vi kunnat konstatera vilka faser i måleritjänstens förfarande som genererar klimatpåverkan. De åtgärder som vi har implementerat när vi utformar den klimatneutrala måleritjänsten är att ersätta alla interna och externa transporter som görs i och med ett nyproduktionsprojekt så att de går på förnyelsebar el. Antalet transporter, dels från leverantörer men också av Schööns Måleris medarbetare ska minimeras och ersättas med cykel och/eller kollektivtrafik i största möjliga mån. Samtliga arbetskläder som hädanefter beställs ska vara från leverantörer som kan redovisa klimatdata på klädernas livscykel samt premiera hållbara materialval så som återvunnet, återbrukat material utan att tumma på klädernas livslängd.

Allt fler av Schööns Måleris leverantörer satsar på att utforma innovativa färg-, spackel- och verktygskollektioner som består av hållbarhetsanpassat material så som biobaserad plast eller återbrukat material vilket ska väljas i störst möjliga utsträckning vid utförandet av den klimatneutrala måleritjänsten. Givet att det största CO2 avtrycket härstammar från avfallsmängderna är detta en dialog som Schööns Måleri fortsätter att främja. Uppförandet av ett pantsystem för plastförpackningar skulle vara ett exempel på hur avfall hade kunnat minska och klimatpåverkan från produktion av nytt förpackningsmaterial reduceras.

Producenters val av inputmaterial kan också ge en stor skillnad i växthusgasutsläpp, genom att exempelvis byta ut nyutvunnen polyester till återbrukad polyester från exempelvis återvunna PET-flaskor i rollers, kläder osv kan ändra klimatpåverkan från produktionsprocessen med 53% (Swerea IVF, 2018, s 10).

Utöver detta finns det ytterligare åtgärder att göra för att minska klimatpåverkan från måleritjänsten vilka har listats nedan:
– De största besparingarna vid förebyggande (dvs minskad konsumtion) kommer från minskat användandet av färg- och spackelmaterial
– Utökad och noggrann sortering och återvinning av avfall
– Förebyggande åtgärder för att minska avfallet
– Planerade inköp
– Vårdande hantering av förbrukningsmaterial för förlängd livslängd (skötsel och förvaring m.m)
– Endast eldrivna transporter (externt och internt)
– Nyinköp av kläder från Fristads miljödeklarerade hållbara kollektion
– Planerade utkörningar av material för minskade leveranser
– Strukturerad planering av arbete, inköp och körningar för optimering
– Dokumentation av spill per projekt
– Dokumentation av avfall som slängs per projekt

 

Är ni nyfikna och vill höra mer om vårt klimatneutrala måleriprojekt eller frågor om Vinnova-projektet, kontakta då Victor Schöön på victor@schoonsmaleri.se eller 0735-132269.

#Framtidensmåleri #Cirkulärekonomi #Agenda2030 #Klimatneutraltmåleri #LFM30 #Framtidensmåleriärklimatneutral #Schöönsmåleri