Vi ❤️ cirkulär ekonomi

För att arbeta effektivt med hållbarhetsfrågor behövs ett helhetsperspektiv över hur varje verksamhet tangerar olika samhällssystem och processer för att kunna se samarbetsmöjligheter och symbioser. Likväl behövs det ett inzoomat perspektiv för att kunna identifiera specifika åtgärder inom den egna verksamheten. Cirkulär ekonomi är en viktig modell att ha med när hållbarhetsarbete utformas vilket vi har haft sedan ett år tillbaka när vi började utforma vår hållbarhetsstrategi.

Syftet med den cirkulära ekonomin är att öka resursproduktiviteten genom att recirkulera produkter och material genom återanvändning, återtillverkning och återvinning. Modellen ska resultera i en successiv frikoppling mellan ekonomisk lönsamhet och användning av resurser. Metoder som förespråkas av den cirkulärekonomiska modellen är avfallsminimeringar och industriella symbioser som fokuserar långsiktiga materialval, produktdesign som möjliggör demontering för att underlätta återbruk av reservdelar och material samt att tjänstefiera produkter så att produkter säljs som tjänster istället (exempelvis istället för att sälja en tvättmaskin så säljs tjänsten ren tvätt).

Utöver hållbarhetsarbetet i projektet Framtidens Måleri strävar vi efter att implementera cirkulär ekonomi i vår verksamhet vilket innebär att vi även har hållbarhetsmål- och strategier för hela verksamheten. Hållbarhetsarbete utgår från att göra så miljömässigt fördelaktiga val gällande material, avfall och energi som har så liten påverkan på klimatet som möjligt utan att tumma på vår förmåga att leverera samma kvalitativa måleritjänst. Det senaste året har vi exempelvis implementerat tydliga riktlinjer för våra inköp som uppfordrar att alla medarbetare i verksamheten ska efterfråga material som består av återbrukat och/eller återvunnet material så som exempelvis golvskyddspapper. Vi har även infört ett hållbarhetsmål som innebär att alla våra inköp av förbrukningsmaterial ska bestå av 100% fossilfri plast och/eller gjort på återvunnet material.

Vi köper återbrukad IT- och mobilutrustning istället för ny från vår samarbetspartner GIAB som även tar hand om produkter som vi inte längre har användning för, som sedan recirkuleras och får ett förlängt liv istället för att bli avfall. Färg som blir över i olika måleriprojekt skänker vi till måleriskolor i Malmö och Lund, på så sätt används färgen istället för att bli avfall.

Vi eftersträvar att ta ett helhetsgrepp om vad vi gör för val i vår verksamhet och vill ständigt utveckla nya sätt att arbeta som kombinerar kvalitet, hållbarhet så prisvärt som möjligt. Framtidens Måleri är ett första steg mot att ställa om hela verksamheten till att bli klimatneutral. Därför är vi lyhörda och öppna för att testa nya produkter och material som är i enlighet med vår hållbarhetspolicy och företagsvärderingar.

Har du något förslag på hur vi kan samarbeta? Hör gärna av dig!

Är ni nyfikna och vill höra mer om vårt klimatneutrala måleriprojekt eller frågor om Vinnova-projektet, kontakta då Victor Schöön på victor@schoonsmaleri.se eller 0735-132269.

#Framtidensmåleri #Cirkulärekonomi #Agenda2030 #Klimatneutraltmåleri #LFM30 #Framtidensmåleriärklimatneutral #Schöönsmåleri